Бишкек.15.03.2019.Govori.TV.

Мекен бирөө. Ал баарыбыздыкы. Бирок , акыркы мезгилде өзүмчүлдүк чегине жетип, эрте турганыбыз коомго үстөмдүк кылууну каалаганыбыз ачык байкалат.  

  Ар бирибиз өз билгенибизди таңуулап, ага коомчулукту баш ийдирүүгө аракет жасап, жан далбастай берсек жакшы жакка алып барбайт. Анткени, дүйнө өзү тынч эмес. 

 Оозубуз толтура айткан демократиянын талабы деле ушул эмеспи. Башкалар сенин укугуңду бузбасын. А сен башкалардын жашоосуна тоскоол болбо. Ошондо гана мекендин кадырына жетип,  коопсуздукту камсыз кыла алсак керек.

 (Жумалык жыйынтык)